Herbergier

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een herbergier is iemand die een herberg exploiteert.

Herbergiers te Sint Anna ter Muiden

 • Bauwin Adriaenszone Bauwin, ca 1537
 • Adriaen de Vos weert, 21 januari 1567
 • Bartholomeus du Corne (tafelhouder, 12 mei 1612
 • Pieter Rottier tavernier (1613-1614)
 • Ryckaert van de Water tavernier (1613-1614, 1614-1615)
 • Joos Maes tavernier (1614-1615)
 • Jan Poot tavernier, 9 mei 1629
 • Jan van Ackere (19 november 1630, 19 november 1632)
 • mr Jaques, 20 februari 1633
 • Robbert Grimmelbé, bewoont De Witte Leeuw, 13 mei 1643
 • Guillaume van den Bussche en vrouw Grietje Pieters Pape, weerd en weerdin (1676, 1677)
 • Carolus Billiet, tapper, overleden 10 mei 1880

Vermeldingen

 • ca 1537: vertheert ten huuse van Bauwin Adriaenszoone Bauwins, weert in thoochhuus ter ouder mude
 • 21 januari 1567: Adriaen de Vos weert int voorn Hoochuus oudt xxxi jaeren...
 • 1613-1614: Betaelt aen Pieter Rottier tavernier, over de teere tzijnen huijse ghedaen en we.. extraordinare vergaderingen van schepenen als anders per ... als vooren.
 • 1613-1614: Betaelt aen Ryckaert van Wateren tavernier over ghelijcke teere tzijnen huijse ghedaen bij burgemeester en eenighe vande collegie...
 • 1614-1615: Betaelt an Joos Maes tavernier binnen dese stede vander Muyde residerende over de teere tzijnen huijse ghedaen int vermaken van de wet. pnt.. commissarissen...
 • 1614-1615: Betaelt an Ryckaert van Water tavernier over ghelijcke teere tzijnen huijse gedaen int verpachten van de accijnsen, th[i]enden als andere diversche nodige affairen...
 • 1633: besluit de kerkeraad mr. Jaques `aen te seggen door den predicant dat hij sijn begonnen tapperie soude laten varen'.

Bronnen