Herberg

Uit Sint Anna ter Muiden
Ga naar: navigatie, zoeken

Een herberg is een locatie waar eten en drinken wordt verkocht, soms in combinatie met de mogelijkheid om te overnachten.

Herbergen in Sint Anna ter Muiden


  • 20 feb 1633 heeft de kkr besloten Mr Jaques `aen te seggen door den predicant dat hij sijn begonnen tapperie soude laten varen'
  • 14 januari 1669 in de herberge over de vaert
  • 19 juli 1676 Guillaume vd Bussche ... nog afgehouden. De weerdin, Guillaumes huisvrouw ook afgebleven

Grietje huijsvrouw van Guilliaume van den Bussche

  • 15 januari 1708 de paepse herberg het vliegende paert
  • 15 december 1772 een woonhuis met zijn erve bevorens geweest een herberg genaamt het Stads-wapen

Bronnen