Remeeus Rogghe huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Remeeus Rogghe huis lag in Sint Anna ter Muiden.

Vermeldingen

RAZvl 471

  • 3 april 1564:
    Actum 3 april 1564 voor paesschen
    Heer Remeeus Rogghe priestere ende prochiepape vander stede vander Mude geeft uut vrye wille Remeeus de zone van Franchois de Muennick een huus metten lande daertoe gaende hoe dat den zelven ten desen daghe ghebruuckende es metten laste van 7 sch 2 gr ofte meer die men vanouden tyden gheldende es de kercke van der Mude, behoudens dat de voorn Rogghe zal hebben tblat vander bate zyn leven lanck gheduerende. Ende indien den zelven donateur overlede deser werelt zonder hoir achterlatende zal comende tzynen rechte erve scepenen Jacob Gheertssen vander Eecke ende Jan van Mechelen.

Bronnen