Marktplein 3

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Marktplein 3 is een huis aan het Marktplein van Sint Anna ter Muiden. In 1832 lag het op perceel A 80. Hier stond vroeger J van Hierschot huis.

Marktplein3.jpg

Ligging

<googlemap lat="51.314607" lon="3.364182" type="satellite" zoom="18" height="300"> 51.314513, 3.364045, Marktplein 3 </googlemap>

Vermeldingen

Not Hennequin

  • 5.4.1815

Jacobus Bokelaar winkelier te St Anne verkoopt aan Pieter Gevaert arbeider te St Anne, een woonhuis en erve aan de westzijde van de Markt, palende zuid aan het huis van de verkoper, noord aan het huis van Cornelis de Die, agterwaarts strekkende aan het stal van den verkooper, waarvan den grond bevorens tot het gemelde huis heeft behoord, zijnde het zelve huis belast met eene stadsrente van 15 stuivers sjaars... competerende aan den verkooper als in huwelijk hebbende Izabella Michee bevorens wed van Abraham de Smit, de welke daarvan den eigendom heeft verkregen bij koope van Jacobus le Roij en Pieter de Bruijne volgens acte dd 5 ventose X bij not Baert te Biervliet...

Not Hennequin

  • 25.5.1835

Pieter Gevaart werkman gewoond hebbende St Anne nu wonende Cadzand verkoopt aan Johannes Leijssenaar herbergier te St Anna perceel A 80, een woonhuis aan de westzijde vd markt palende zuid tegen het huis vd kooper en noord het huis van Abraham Carlier, competerende bij koope van Jacobus Bokelaar dd 5.4.1815 voor mij...