Lijst van bronnen: verschil tussen versies

Uit Sint Anna ter Muiden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Gemeente Archief Sluis)
(Boeken en artikelen)
Regel 102: Regel 102:
 
* Rudolf Bakker, Hoe komt het dat ik nog leef, Amsterdam 1998
 
* Rudolf Bakker, Hoe komt het dat ik nog leef, Amsterdam 1998
 
* S.P. Reijne, Oorlog over Sluis, Sluis 1953
 
* S.P. Reijne, Oorlog over Sluis, Sluis 1953
 +
*  Marc de Vleesschauwer, Het Vrije van Sluis, Polders en waterschappen in West-Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999, Utrecht 2013
 +
* M.H. Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, dl IV, Zeeuwsch Vlaanderen, Middelburg 1973
  
 
==Overzichten en indices==
 
==Overzichten en indices==

Versie van 29 jan 2014 om 15:27

Deze lijst van bronnen geeft een overzicht van archiefstukken en literatuur die beschikbaar zijn over Sint Anna ter Muiden. Van deze bronnen zijn transcripties beschikbaar tenzij anders aangegeven.

Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken

Burgerlijke stand

Bevolkingsregister

Emigratie

Kadaster

Acta van de Nederduits Gereformeerde kerk te Sint Anna ter Muiden

Atlassen

 • Kadastrale atlas van Zeeland 1832, Sluis/Heille/St. Anna ter Muiden/Retranchement, deel 1, Stichting Kadastrale Atlas Zeeland, Middelburg 1990

Ommelopers, hoofdingen, verpondingen en geschotten

 • Ommeloper Polder Robbe Moreel 1569/1612/1657, gemeten door Antheunis Schoonmakere
 • Ommeloper van de watering van Greveningen en klein Reygersvliet 1601-1602 gedaan door Floris van Marissen, en afschrift uit ca 1740, Zeeuws Archief, Handschriftenverzameling 1540 en 1541; hierin verwerkt de aantekeningen uit het exemplaar aanwezig in het RA Brugge
 • Ommeloper van de Watering van Greveninge 1602, deels 33e tot en met 39e begin, inv.nr. 2, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (niet getranscribeerd)
 • Ommeloper Sint Anna ter Muiden 1719, gemeten door Joan Lobbrechts, in: Stukken ingekomen uit St Anna ter Muiden 1694-1795, Zeeuws Archief, Vrije van Sluis inv.nr. 26
 • Losse kopie van akte van landmeting van landen op Spaense bodem 1703 door Adr: Kleyman, Zeeuws Archief, Handschriftenverzameling voorin nr 1541
 • Ommeloper St Anna ter Muiden 1730, gemeten door Francois Verplanke (Kraeijenspolder, Robbemoreelpolder en Gouverneurspolder), Zeeuws Archief, Handschriftenverzameling 1548
 • Ommeloper van de dijkage en watering Grote Boom en Goodtsvliet, St. Anna ter Muiden e.a., 1698/9. Afschrift van 1756 door J. Bybau jr, Zeeuws Archief, Handschriftenverzameling 1548 (tussen de tekst kaarten van diverse kavels)
 • Korte verhoofdinge van de meetinge van Sint Anne ter Muiden van 1728 door G. Lenkhof en Willem Tromp, Gemeentearchief Sluis, archief St. Anne, inv.nr. 643
 • Groote Hoofdinghe van de wateringhe van Greveninghe ende Cleen Reygarsvliet met zijn achterpolders, getrocken uuten cleene hoofdijnghe van dezelve wateringhe vernieut bij Florens van Marissen... anno 1602, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, inv.nr. 3 (niet getranscribeerd)
 • Groote hoofdinghe getrocken uijt de cleene hoofdinghe [van de watering van Greveninge] door Florens van Marissen 30 Lauwe 1604, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, inv.nr. 4 (niet getranscribeerd)
 • Groote ende cleene hoofdinghe van de waterijnghe van greveninghe ende cleen reijgersvliet met sijn achterpolders, getrocken uijt de cleene hoofdijnghe bij Florens van Marissen 1602; geen inv nr, ander deel van inv. nr 3, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen (niet getranscribeerd)
 • Geschotboeck van den Robbemoreel, january 1768, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, inv.nr. 69 (niet getranscribeerd)
 • Capitale schatting 1665 Sint Anna ter Muiden
 • Kohier verponding 1665 Sint Anna ter Muiden

Rechterlijk Archief Zeeuws Vlaanderen (transporten, processtukken en weeskamer)

 • Rol van lijfstraffelijke, boetstraffelijke en civiele zaken 1564-1574, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 456, inclusief register van schepenacten 1564-1575, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 471
 • Rol van lijfstraffelijke, boetstraffelijke en civiele zaken 1611-1647, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 457 (deels getranscribeerd)
 • Processtukken 1571-1701, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 465
 • Register van vonnissen 1711-1784, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 468 (deels getranscribeerd)
 • Register en minuten van schepenakten Sint Anna ter Muiden 1611-1659 en 1618-1649 (hoofdzakelijk transporten), Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 472, gecombineerd met Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 475
 • Transporten Sint Anna ter Muiden 1658-1699, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 473
 • Transporten Sint Anna ter Muiden 1738-1756, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 474
 • Minuten van schepenakten Sint Anna ter Muiden 1700-1732 (hoofdzakelijk transporten), Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 478
 • Minuten van schepenakten Sint Anna ter Muiden 1732-1756 (hoofdzakelijk transporten), Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 479
 • Minuten van schepenakten Sint Anna ter Muiden 1757-1768 (hoofdzakelijk transporten), Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 480
 • Minuten van akten van taxatie van onroerende goederen, onderworpen aan het collateraal 1725-1795, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 481
 • Stukken betreffende het collateraal en de belasting op het overdragen van onroerende goederen 1729-1794, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 482 (deels getranscribeerd)
 • Weesboeken Sint Anna ter Muiden 1615-1712 (1604-1615 geen weeasakten ingeschreven), Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 487-490 (hiervan waarschijnlijk 487 en 488 overgenomen van kort overzicht; de aktes dus nog bekijken)

Gemeente Archief Sluis

Inventaris gemeente Sint Anna ter Muiden 1560-1880, met uitgebreide inleiding.

Diversen

 • Wet vernieuwt 1617 Sint Anna ter Muiden, Genealogisch Centrum Zeeland
 • Stukken betreffende iurisdictie en andere geschillen tusschen het College en den magistraat van Sint-Anna-ter-Muiden, 1659-1720, Zeeuws Archief, Vrije van Sluis inv.nr. 546
 • P.J. van Cruijningen, Grondeigenaren te Sint Anna ter Muiden in 1671, Nationaal Archief, Archief Raad van State inv.nr. 2181
 • Afschriften cohier van taxatie van ingezetenen binnen Sint Anna ter Muijden 1665, Zeeuws Archief, studiezaal Verz. De Hullu nr. 82
 • Losse aantekeningen betreffende Sint Anna ter Muiden, Zeeuws Archief, studiezaal Verz. De Hullu nrs. 80, 85, 98, 99
 • Taxatie woonhuizen 1747 Sint Anna ter Muiden, 1 vel, Genealogisch Centrum Zeeland
 • Losse aantekeningen uit `Archivalia van de familie Hennequin' 1797-1806, het Archief van het waterschap Robbemoreelpolder 1767-1808, inclusief Kohieren van het geschot 1770-1822, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen
 • Volkstelling medio februari 1796 Sint Anna ter Muiden, departement van de Schelde en Volkstellingen Zeeuws Vlaanderen 1796-1798, Zeeuws Archief, studiezaal GA 417

Boeken en artikelen

 • H.Q. Janssen: Sint Anna ter Muiden beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241, Middelburg 1850
 • W.J. Visser, archivaris, en C. Balk, predikant, De kerk van Sint Anna ter Muiden, Sluis juni 1979 [1 pagina]
 • Anna-ter-Muiden (St.), ingang in A.J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, Zaltbommel 1976
 • Mude (stad-van-der), ingang in A.J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, Zaltbommel 1976
 • A. de Keyser, Sint-Anna-ter-Muijden: 750 jaar stad, Kroniek van een der smalle steden langs het Zwin, ? 1963?
 • J. de Smet, Over het ontstaan van de huidige rijksgrens tussen de zee en Middelburg, in: Rond de poldertorens, ca 1961
 • Roger Crois, Uit de stadsrekeningen van St. Anna-ter-Muiden, in: Rond de poldertorens, 1960-1962
 • J.E. de Langhe, Wat betekent de plaatsnaam 'Sint-Anna-ter-Muiden'?, in: Rond de poldertorens, jrg 34, 1992
 • Het grondgebied van Knokke-Heist en de bestuurlijke organisatie
 • Jan van der Leeuw, Erit, dagboek 2 oktober 1944 tot 12 augustus 1945, Middelburg 1977
 • Rudolf Bakker, Hoe komt het dat ik nog leef, Amsterdam 1998
 • S.P. Reijne, Oorlog over Sluis, Sluis 1953
 • Marc de Vleesschauwer, Het Vrije van Sluis, Polders en waterschappen in West-Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999, Utrecht 2013
 • M.H. Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, dl IV, Zeeuwsch Vlaanderen, Middelburg 1973

Overzichten en indices

 • Index op de namen van kopers en verkopers en hun woonplaats voorkomend in de transportakten van Sint Anna ter Muiden 1611-1795, Zeeuws Archief, NADT 18
 • Huwelijkscontracten uit de notariële archieven van Sluis, RAZVL inv.nrs. 1830-1982, Genealogisch Centrum Zeeland