Iman Imans tweede huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Iman Imans tweede huis lag in Sint Anna ter Muiden, vermoedelijk op de locatie van een van de latere percelen A 38, A 39 of A 40.

Ligging

  • aan malckanderen
  • binnen deser stede
  • op den grondt vanden greveninghen dijck

Eigenaren

  • Tot 30 maart 1634: Susanneke Brandts wed v Iman Imansen (1/2), weesen van des Iman Imansen (1/2).
  • Vanaf 30 maart 1634: Armen van Sint Anna ter Muiden.

Vermeldingen

RAZVL 472

  • 30 maart 1634: comp Susanneke Brandts wed v Iman Imansen voor de helft ende Aernout van Pamele met Mahieu Swingedouw voogden vande weesen van des Iman Imansen voor dander helft gerechticht inden naers huijsekens die voorn comparanten verkopen aan de gemeene armen deser stede over ... Pr de Mol ende Jan Causijn diaconen deser stede accepteren twee cleene huijskens staende aen malcanderen binnen deser stede op den grondt vanden greveninghen dijck gemaeckt ende getimmert hier te vooren bij den selven Iman Imansen...
    de koopsom 30 ponden vlaams

Bronnen