Boereverdriet

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Boereverdriet was een voormalig fortje aan het begin van de oude Krinkeldijk, bij de driesprong van grenspaal 361. Wellicht is de bult waar de grenspaal op staat een restant van het fortje.


Grenspaal 361 x.jpgRAZVL 465
Den eischer vertoont hoe hij in pachte is hebbende van de wateringhe van Greveninghe gheseijt Cleen Reijgersvliet eenen zeedijck van ouden tijden ghenaemt Grave Jans dijck met een nieuwe eijnde dijcx daer nevens ghelegen competerende de voors: wateringe op St Anne ter Muijden ende beginnende van het fort ghenaemt Ste Isabelle ofte Groote fort oostwaert streckende ende eijndende aende Crinckel ofte Crommen dijck ten zuijtoosthoucke vanden poldere toebehoorende dheer Maerten Bruijnsters tot aen wijlent het fortien ghenamt Boereverdriet.RAZVL 479
Item nog den zoogenaemden krinkeldijk tusschen den Gouverneurs en Godefroyspolders van het Boereverdriet; noortoost op, tot den zeedijck met zijn dorsseringen van wedersijden tot den binnenkant der slooten og gragten daer jegens leggende, begroot op 350 roeden landes...Nr 78 Rekeningen van pachten, 1777
Jan Voskamp een ende dijck beginnende van het zuijdoosteijnde van wijlent het Boereverdriet voor de hofstede daer Pieter Naeije woont, streckende tot aan het Galghedijkxken