Bartholomeus Bellinck hofstede

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bartholomeus Bellinck hofstede lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

20 februari 1697:

25 augustus 1706:

 • eene betimmerde hofstede bestaende in huijs, schuijre, stallinge wagenkot etc,
 • staende ende gelegen op het lant competerende de kerke alhier,
 • welck lant met de voors hofstede in bannige is gaende,
 • streckende deselve hofstede ten oosten tegen s Heerenstrate,
 • ten suijden jegens het lant van Bartholomeus Bellinck,
 • en ten westen en noorden jegens de hofstede van de Marichals

Eigenaren

 • Tot 20 februari 1697:Bartholomeus Bellijnck X Johanna Pauwels
 • Vanaf 20 februari 1697: Daniel d’Haese schepen
 • Tot 25 augustus 1706: Christina de Hase wed. Francois Rosseeuw.
 • Vanaf 25 augustus 1706: Pieter Hernij de jonge.

Vermeldingen

RAZVL 473

 • 20 februari 1697: comp Bartholomeus Bellijnck en sijn huisvr Johanna Pauwels verkopen aen Daniel d’Haese mede schepen in wette seker haerlieden hofstedeken bestaende in huijs schuijre stallinge... mits dat de boomen niet sullen mogen uijtgeroijt werden als met kennisse van de kerckmeesters emmers soo als het jegenwoordig is gestaen binnen desen schependomme op t lant aencomende de kercke alhier, aende de suijtwestsijde van de Neederheerenwech tusschen de hofstede en landen van d’ erfgenamen wt dhr Kerrebroeck nu bij coop den comparant aende suijtoostsijde ende dan van juffr Theresen Marisael aende noortwestsijde... voor de somme van 1000 carolijguldens...

RAZVL 478

 • fo 25, 25 augustus 1706:
  comp Christina de Hase wed Francois Rosseeuw, verkoopt aan Pieter Hernij de jonge eene betimmerde hofstede bestaende in huijs, schuijre, stallinge wagenkot etc, immers soo als deselve bij de comparante huijden wordt bewoont, staende ende gelegen op het lant competerende de kerke alhier, welck lant met de voors hofstede in bannige is gaende, streckende deselve hofstede ten oosten tegen s Heerenstrate, ten suijden jegens het lant van Bartholomeus Bellinck, en ten westen en noorden jegens de hofstede van de Marichals, competerende deselve hofstede aan de comparante bij versterf van hare vader en moeder, sijnde dese coop geschiet voor eene somme van 1000 carolijguldens...

Bronnen