A 161

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit perceel in de Gouverneurspolder was in 1832 weiland in bezit van Jan Theodorus Voskamp.


A161x.jpg


Vermeldingen

  • 1728: Erfgenamen Pieter Hernij, 10 gem 91 roeden
  • 1832: Jan Theodorus Voskamp te Westkapelle, weiland, 4 ha 52 are 70 ca

RAZVL 479

20.3.1736: comp Jacobus de Nuet schepen deser stede, en zijn huisvr Magdalena Hernij verklaren schuldig te zijn aan Francois de Ronde wonende binnen Sluijs, 300 ponden vlms tegen 4 procent sjaers...
Onderpand eerst 11 gem 81 roeden landt in de Gouverneurspolder per maete van J. van Cruijningen no 82 en per nieuwe mate no 84 met den westhoek aan het Boereverdriet; met den noorteijnde aen den Krijnckeldijk; met den zuijteijnde aen t lant van juffr Catharina Oortman wed Samuel Bar; en met de oostzijde aant lant van Abraham en Jan van Hecke cum suis.
Ende nogh 10 gem 91 roeden weijlant in de Gouverneurspolder per maete van Cruijningen no 79 en 85, en per nieuwe maete no 81, met de noortzijde tlant van de hoirs dhr Orlians alsmede met de zuijdzijde; voorts met den westeijnde aen den dijck van Greveninge, en zoo noortoost op tot den zeedijk en de hofstede van Abraham en Jan van Hecke; en noortwest het kleine Pas; belast met een aenpardt in een grontrente van 18 schell 10 groten vlms jaerlijks staende op 28 gem 76 roeden daer deze percelen deel van zijn. Competerende de verkoper de voorn partijen van landen bij erffenisse van der tweede comparante vader en moeder Pieter Hernij oudt burgemr deser stede en zijn laest overleden huisvr Maria van Overschelde...


RAZVL 479

22.5.1753: comp Maarten vd Kerkhove, woonende binnen Sluijs, en sijn huisvr Adriana Katarina de Broekert. Item Pieter vd Kerkhove, wonende Sluijs, verklaren schuldig te wesen aan juffr Levina Bartheloot, wed Josias Nuijtingh, woonende op Zuitzande, over dewelke desselfs broeder dhr Pieter Hennequin, pensionaris van het Collegie sLands van den Vrijen te Sluijs voornoemt... de selve schultbekentenisse is accepterende van 300 ponden vlms tegen 4 procent sjaers... Onderpand hun hofstedeken op St Anna ter Muijden op (ni) roeden chijnsgrond, aan dese stede, 8 schell 4 gr vlms, west van vooren op het plein of plaatse, van agter tegen de volgende partije lands, suijd tegen de stadsschoole, en noord tegen de stadsstrate genaemt den korten ommegank. [...]
En eindelinge 10 gem 91 roeden weyland in de Gouverneurspolder, statenbodem, met de noordsijde aen t land van d’hoirs dhr Orliens, alsmede aan de zuidsijde, oost aen de zeedijk, en west aan de Grevenigsedijk...RAZVL 480

25.11.1760: Maerten vd Kerkhove wonende Sluijs, en zijn vrouw Adriana Katharina de Broekert. Item Pieter vd Kerkhove, won Sluijs, verklaren schuldig te wesen aan Pieter Hernij oud burgemr en schepen deser stede, 200 ponden vlms tegen 4 procent sjaers... onderpand 10 gem 91 roeden zaeijlant te voren weije in de Gouverneurspolder... met de noortzijde aan t lant van dhoirs dhr Orliens, alsmede aan de zuidzijde, oost aan de zeedijk en west aan de Greveningsedijk, belast met een graverente van 2 guldens sjaars.


RAZVL 480

19.2.1765: comp Maarten en Pieter vd Kerkhove verkopen aan Johannes Noorthouck schepen van Sluis, 10 gem 91 roeden zaeijlant in de Gouverneurspolder abouterende met de noort en zuidzijde aan het land van d’hoirs David Orliens, oost aan den zeedijk en west aan de dijk van de wateringe van Greveninge... voor 290 ponden vlms den hoop contant

RAZVL 480

25.1.1779: Johannes Noorthoek oud schepen van Sluis verkoopt aan Isaeck Naeije woonachtig alhier 10 gemeten 91 roeden zaeijland in de Gouverneurspolder abouterende met de noord en zuijdzijde aan t land van dhoirs wt David Orliens nu Pieter le Roij, oost aen den zeedijk, en west aen den dijk van de wateringe van Greveninge... voor 33-6-8 gro vlms per gemet brdragende over den hoop 343 ponden 9 schell vlms


RAZVL

13.3.1784: Petrus le Roij gesworen van de Godefroijspolder en landman onder St Anne en zijn huisvr Maria Hernij verkopen aan Johannes Antheunis Voskamp, landman onder St Anne ten vrijen 10 gem 91 roeden zaeijland in de Gouverneurspolder, abouterende met de noort en zuijdeijnde aan het land van dhoirs David van Orliens, nu d’erven Pieter le Roij, oost aan den zeedijk en west aan den dijk van de wateringe van Greveninge... voor 20 ponden vlms per gemet contant