A 69

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit perceel was waarschijnlijk nooit bebouwd. Het was van oudsher een boomgaard. In 1832 ging het samen met A 68 en A 70.


A69x.jpg


Vermeldingen

  • [1728] Jakob de Nut 179 Roeden
  • [1832] A 68, 69 (boomgaard en tuin) Jacob de Ridder
  • [2011] kadastraal perceel 63

Ligging

  • In 1762: [ligt A 68] zuijt jegens de erve of boomgaard van Jan de Cloet te vooren de erven Bouquet
  • In 1786: zuyt jegens de erve of boomgaart van Hendrik Wens
  • In 1808: zuid het erf van Jacobus HernyNot Schout

31.8.1868 Pieter de Bruijne de oude als wednr van Anna vd Putte, en zijn kinderen erfgenamen laten inventaris opmaken, in de hofstede waar zij wonen, bekend A 381, waaronder: Op fo 12v opgenomen onder Titels etc

  • Authentiek extract van een procesverbaal van een openbare verkoop dd 22.6.1855 voor not Hammacher door de wed en erven van Anthonij Janssen aan Pieter de Bruijne de oude van


1 - Een woonhuis, schuur, erf, in de oude bewijzen genoemd stadsgrond, doch kadastraal bekend als eigen grond, belast met eene jaarlijkse cijns of erfpacht van 2 gulden 60 cent, staande en gelegen te St Anne, op het dorp aan de oostzijde der markt, op den hoek van het vrouw Geilens- of Ommegangstraatje, zijnde deel van het kadastrale perceel A 70...
2 - Een stuk tuingrond A 69, hebbende vrije uiting naar gemeld straatje, over het kadastrale perceel A 68, aan de oostzijde, langs de daar aanwezige sloot, ter breedte van twee ellen. De requirant weduwnaar geeft te kennen dat de gemelde schuur is afgebroken, en dat het eerstgemelde woonhuis, verdere gebouwen en erf, vroeger deel van nr 70, thans kadastraal bekend als A 321.

Not Koksma

22.8.1879 Erfenis van Pieter de Bruijne. Een legaat van 1000 gulden voor Dina le Roij en een pluijme bed. De erven laten de nalatenschap opmaken en verdelen. Die bestaat uit: A Onroerende goederen
1 - Een huis en erf met tuin en boomgaard en een perceel weiland, A 91, 92, 93 en A 69 tuin, en A 222 weiland. Verkregen bij publ veiling van de erven Daniel Crince, voor mij not Koksma dd 20.1.1872.