Jaques de Hont huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jaques de Hont huis lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

29 september 1617:

 • aen de oostzijde van de Antwerpstrate
 • op de hoecke van Hoochstrate ende die aen de zuytzijde
 • streckende noortwaarts langs de strate tot d'erve van Anths: de Keunijnck

5 juni 1626:

 • een huijsken ende erve
 • gelegen ende gestaen aen de oostsijde van de Antwerpstrate
 • op den houck van den Hoochstrate ende die aen de suijtsijde
 • streckende noort langs de straete tot aen de erve van Anthonis de Coninck

Eigenaren

 • Op 29 september 1617: Jaques de Hont.
 • Tot 5 juni 1626: Jaques de Hont in garnizoen te Lillo.
 • Vanaf 5 juni 1626: Mr. Job du Rieu X Elisabeth Bosschaert.

Vermeldingen

 • 5 juni 1626: comp Jaques de Hont diendende onder kapt Carel Bordrij leggende in garnisoen tot Lillo den welcken gaf halff ende wettelijcke aen mr Job du Rieu ende Elisabeth Bosschaert sijne huisvr over wien Jan van Dorth griffier ten desen present tselve accepteert van een huijsken ende erve gelegen ende gestaen aen de oostsijde van de Antwerpstrate op den houck van den Hoochstrate ende die aen de suijtsijde streckende noort langs de straete tot aen de erve van Anthonis de Coninck daer wed pre [?] woont Lowijs Bocque groot ontrent 19 roeden volgens d’oude gifte hier neffens gaende...

Bronnen