Jan Lombaert hofstede

Uit Sint Anna ter Muiden
Versie door Admin (overleg | bijdragen) op 26 nov 2007 om 04:39
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jan Lombaert hofstede lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

16 juli 1566:

 • onderpand hofstede met bogaerde ende landt heml: comparanten toebehoorende
 • staende enden ligghende binnen de voors stede vander Mude
 • groot achtervolghende de ommeloopere van de wateringhe van greveninghe int 22e beghyn vijf ghemeten een lijne achtenveertich roeden landts
 • ende staende by den zelven ommeloopere in twee parthyen
 • ande noordtzyde vande kerckove tusschen de kercke vander Mude, Charles van Marenvorde ende Corn: Dubelloys ghemeene landt met een hofstedeken daerop staende
 • aende noordtzyde den nieuwewech die licht ande noordtzyde vanden kerckove
 • ende een adere beede ande zuudtzyde
 • streckende metten oosthende anden nieuwen wegh,
 • ende metten westhende ant landt vanden armen vander Mude dat nu tscottershof es, ende aen eenen adere

Eigenaren

 • Op 16 juli 1566: Jan Lombaert X Lucia fa. Bertelmeeus Jacobssen (onderpand)

Vermeldingen

RAZvl 471

 • 16 juli 1566:
  Comp Jan Lombaert vrylaet in Oostkerckeambocht ende Lucie fa Bertelmeeus Jacobssen zyne wett ghezellenede verkopen aen Aernout de Jonghe... de some van 2 ponden vlms tjrs ervel: losrente den penninck 16, ende dat voor de some van 32 pond die hy kende van zelve coopere ontfaen thebben... onderpand hofstede met bogaerde ende landt heml: comparanten toebehoorende staende enden ligghende binnen de voors stede vander Mude groot achtervolghende de ommeloopere van de wateringhe van greveninghe int 22e beghyn vijf ghemeten een lijne achtenveertich roeden landts ende staende by den zelven ommeloopere in twee parthyen ande noordtzyde vande kerckove tusschen de kercke vander Mude, Charles van Marenvorde ende Corn: Dubelloys ghemeene landt met een hofstedeken daerop staende aende noordtzyde den nieuwewech die licht ande noordtzyde vanden kerckove ende een adere beede ande zuudtzyde streckende metten oosthende anden nieuwen wegh, ende metten westhende ant landt vanden armen vander Mude dat nu tscottershof es, ende aen eenen adere, Belast hier te vooren met12 sch sjaers die men ghelt de voorn kercke vander Mude...
  16 van hoysm 1566

Ommeloper 1577

 • Grevenijnghe waterijnghe uut 22e begin
  [marge] ontbladere Jooris Lambouwens
  Jan Lombaert over Claeijs filius Jans Beilz ende librij Pieter filius Cornelis Kempe ande zuutsijde daeran metter hofstede ten noortoosthoucke daer Jooris Lamboudins op wuent metter zuutsijde anden Meulenwegh jeghens het kerckhof streckende met beeden henden als vooren,
  5 gem 1 lijne 48 roeden

Bronnen