A 58

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De percelen A 58 en A 59 liggen ten noorden van de Anworpstraat en zijn waarschijnlijk nooit bebouwd geweest.


A58x.jpg


  • Uit de combinatie van de volgende twee notities blijkt dat deze grond in bezit was van Adriaen van Praet en daarna van Laurens Zoetaert.


Rekenkamer Rijsel 1534-35

  • 24 juni 1535?:
    'Als aengaende de 12 pennynghen grooten tsjaers die ghelt Adriaen van Praet, van een plaetskin lands ligghende binnen deser stede upde Andworpstrate...'


HQJanssen

  • p 58.


Register der landen van de kerk 1567: No lxxiiij. Adriaen de Vos heeft in pachte een plaetse van landen metten huuse ende herberghe daerup staende ende es ghenaemt t groot huus ofte hooghe huus, liggende ende staende binder cuere ende scependomme van der mude zuutoost van der kercke tusschen [d.i. begrensd door] sint anne strate ande noortsijde, Laurens Zoetaert ouer Adriaen fs Simoen van Praet lant ande zuutsyde, streckende metten westhende ande hoochstrate ende metten oosthende aan haerlieder zelfs huusingen daer de capelaen wuent, ende es 't lant dat joncheer Nicolaes Sedelyn der kercke gaf.'