Willem van Bruijningen huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Willem van Bruijningen huis lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

29 april 1652:

  • seker huijs met de cheijns gront
  • staende aen de westsijde van sheerenstraete deser stede thuijs
  • ende waervan voorn accept: aende noortsijde aen d’een sijde
  • ende thuys ende erve nu toebehorende de heer Maerten Jordaens, aen de zuijtsijde
  • aen d’ander sijde achterwaerts streckende tot aen de erve van huijs de Witte Leeu ende de gemelten heer Jordaens...

Mogelijk dus west van het Marktplein?

Eigenaren

  • Tot 29 april 1652: Willem van Bruijningen oculist X Marya Willems te Munster.
  • Vanaf 29 april 1652: Jorinken Gooyens wed. Willem Mortier.

Vermeldingen

  • 29 april 1652: comp Bartholomeus de Vos inwoonder deser stede komt met seker notariele procuratie gepasseert voor Adolphus Heselman notaris residerende tot Munster dd 24 nov 16..[n.i.], verleden bij mr Willem van Bruijningen oculist ende Marya Willems sijne wett huisvr. wonende tot Munster in Westphalen [...] zij verkopen aan Jorinken Gooyens wed van Willem Mortier... seker huijs met de cheijns gront staende aen de westsijde van sheerenstraete deser stede thuijs ende waervan voorn accept: aende noortsijde aen d’een sijde ende thuys ende erve nu toebehorende de heer Maerten Jordaens, aen de zuijtsijde aen d’ander sijde achterwaerts streckende tot aen de erve van huijs de Witte Leeu ende de gemelten heer Jordaens...

Bronnen