Sebastiaansgilde

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Sebastiaansgilde was een van de gildes te Sint Anna ter Muiden. Het was een gilde van handboogschutters, welke jaarlijks op hun schietfeest een ton bier van de stad kregen.

Schutters van het Sebastiaansgilde

Bezittingen

  • Het schuttershof was een terrein van 132 roeden, dat in erfgelijke cijns was van de armen. Dit was gelegen ten noordwesten van de kerk.

Vermeldingen

  • 1504: Item ghepresenteert den scotters van den handtboghe van der stede van der mude ten daghe van hueren upwaert schieterie naer d'oude costume ene tonne biers, daer vooren betaelt f1.


  • 1535: Op de grote schieting werd er flink gedronken op kosten van de stad. In de stadsrekening vinden we: Ghepresenteirt den schotters van Sinte Sebastiaensghilde, den handboghe binnen der voorseider stede ende dat thuerlieder upwaert schietende, een tonne biers naer doude costume... 4 sch.

Upwaert schietende: de schuttersgilden schoten het jaar door naar doelen. Slechts één of tweemaal per jaar naar de vogels op de opstaande pers, waartoe de toelating gewoonlijk verleend was bij oktrooi.

Ligging Schuttershof

  • Rekeningen van de armendisch: 't ghilde van St. Sebastiaen binnen deser stede over den cheins van eene lyne twee en dertich roeden landts ligghende noordwest by der Kercke 't welcke bedryvende was die weduwe van Clays de clercq nu 't scottershof daervooren tzelve ghilde belooft heeft in ervelicken cheinse te betaelene vj sch. viiigr. tsjaers telcken Sint Jansmesse.
  • 1577: Het Gilde van Sint Sebastiaan in Sint Anna ter Muiden bezit 1 lijne en 32 roeden land in het 22e begin van de wateringe van de Greveninge. Hierin staat het schuttershof.

Bronnen