Pieter de Cueninck land

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Pieter de Cueninck land lag in Sint Anna ter Muiden, ongeveer op de locatie van de latere percelen A 29, A 30, A 31, A 32, A 33 en A 34.

Vermeldingen

Ommeloper 1577

  • [marge] ontbladere Anths: filius Pieter de Cueninck
    Pieter de Cueninck bij coope over de kinderen van Jacob filius Cornelis uut borsele commende wijlent bij cheinse vander kercke van der mude, eenen bogaert ande oostsijde verhaeckende bijt zuuthende oostwaert tot aen sijn selfs lant, mette westsijde ande hoochstraete 26 voeten uutghesleghen, ende metten suuthende anden dijck van Grevenijnghe ende anden stepsteendijck, met een huijs hier op staende daer vidua Omaer de Witte wuendt,
    2 lijne 16 roeden