Pieter de Cherf tweede huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Pieter de Cherf tweede huis lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

23 april 1641:

  • huijs ende erve mitsgaders hunlieden schuijre
  • staende op chijnse binnen deser stede
  • ande oostsijde van de Hoochstrate
  • op de houck thuijs van Jaques de Quesnoij ande noortsijde
  • achterwaerts streckende de cheijnserve van de wed Pieter Mol

Eigenaren

  • Op 23 april 1641: Pieter de Cherf X Mayken Libre (onderpand).

Vermeldingen

23 april 1641: comp Pieter de Cherf ende Mayken Libre sijne huijsvrauwe inwooners deser stede... verklaren schuldig te wesen aen Willem Janssen Sluijmer woonende binnen Sluijs competerende de somme van 25 ponden vlms en 15 sch: over leveringe van winckelwaren bij de comparante... als oock van Thomas Cuijne zijne schoonsoone ten dancke... daertoe hebben de comp verbonden hunlieden huijs ende erve mitsgaders hunlieden schuijre staende op chijnse binnen deser stede ande oostsijde van de Hoochstrate op de houck thuijs van Jaques de Quesnoij ande noortsijde achterwaerts streckende de cheijnserve van de wed Pieter Mol...

Bronnen