Pieter Herny hofstede

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Pieter Herny hofstede was een boerderij in de Brixuspolder.

Eigenaren

 • Op 28 januari 1736: Erfgenamen burgemeester Pieter Herny X Maria Overschelde

Vermeldingen

RAZvl 479

 • fo 33, 28.1.1736:
  comp Pieter Herny borger deser stede en zijn huisvr Magdalena de Bruijne... welke compten geven te kennen dat de voorn Magdalena de Bruijne voor d eene helft ende haer suster Maria de Bruijne in huw met Joannis van Hecke, mede borger alhier, voor d andere helft samen in tgemeen en onverdeelt competeren, zoo bij verkavelinge tusschen de erfgenamen van wt burgemr Pieter Herny en zijn weduwe Maria van Overschelde respectieve ouders van wt Maria Herny, die moeder was van voorschr Maria en Magdalena de Bruijne, als voorts bij koope van Jacobus de Lantsheer, die in huw is geweest met hun suster, wt Pieternella de Bruijne. p.a.
  Eerstelijk een hofstede in den Brixuspolder, statenbodem,... bewoont en gebruict bij Jacobus de Nuet, schepen alhier, en agt gulden per gemet sjaars, den timmer te binnen.
 • fo 43, 2.4.1736:
  comp Jacobus de Lantsheere in huw zijnde geweest met Pieternelle de Bruijne, die dogter was van wt Mattheeus de Bruijne en wt Maria Hernij, de voorn Pieternella de Bruijne te deser stede zonder kint of kinderen na te laten overleden zijnde, en zij Pieternella de Bruine pro parte erfgenaem ten boedel wt Pieter Hernij in zijn leven burgemr deser stede en Maria van Overschelde beijde alhier mede overleden;
  voorts nogh Elizabeth de Vulder als nu in huw met de voorn Jacobus de Lantsheer... verkopen aan Johannis van Hecke als nu in huw met Maria de Bruijne, ende Pieter Hernij als nu in huw met Magdalena de Bruijne, de voorn Maria en Magdalena de Bruijne volle susters geweest van de voorn Pieternella de Bruijne, te samen kinderen van gem Mattheeus de Bruijne en wt Maria Hernij, en also mede pro parte erfgenamen ten voors boedele wt de burgemr Pieter Hernij en Maria van Overschelde...
  Een sesde part in alle de volgende vaste effecten waer van de resterende vijfsesde parten competeren aan de acceptanten, te vooren geheel en onverdeelt bij vercavelinge tusschen de gemeene erfgenamen van de voors burgemr Pieter Hernij en zijn weduwe Maria van Overschelde.
  Eerst een sesde part in een hofstede in den Brixiuspolder statenbodem... bewoont en gebruict bij schepen Jacobus de Nuet etc [zie fo 33 dd 28.1.1736]
  Competerende den eersten comparant het voors sesde part causa uxoris als erfgename pro parte ten boedele wt burgemr Pieter Hernij en Maria van Overschelde.
  Zijnde deze koop geschiet voor 760 guldens 5 stuijvers 12 penningen...
 • fo 49, 2.4.1736:
  comp Jannis van Hecke in huw met Maria de Bruijne dr van Mattheeus de Bruijne en wt Maria Hernij... verkopen aan Pieter Hernij in huw met Magdalena de Bruijne volle zuster van de voorn Maria de Bruijne de helft in [zie fo 33 dd 28.1.1736]...
  Zijnde desen coop over de voorn helft geschiet voor 500 ponden vlms. 400 voor land op statenbodem, 100 pond voor land op keijsersbodem.

Bronnen