Overleg:Marktplein 1

Uit Sint Anna ter Muiden
Ga naar: navigatie, zoeken

Marianne had hier:

RAZvl 472

  • 7 maart 1620
    comp Joos Maes verkoopt aan Jacobus Daniels een woonhuijs met ontrent 24 roeden cheijnsgront west van de plaetse, noort van de erve van Matthijs Hoebe [d.i. Mattheus Rijs] getrouwd hebbende de wed van Anthonis de Coninck, oost aende straete, suijt aen de erve van Joos Maes...
    present Anthonis de Coninck, ende Marcus Bauwens schepenen ondertekent Nicolaes Daniels, Joos Maes met seker merck, Anthonis de Keuninck ende met seker merck gestelt bij Marcus Bouwens.]
  • 14.6.1626, fo 54v, 55:
    comp Maerten Maertens inwoner van Sluijs verkoopt aan Andries Maes [= halfbroer van Joos Maes, de vader van Mayken en Cornelis Maes] een huijs ende chijnserie gelegen aen de westzijde van t pleijn zuijt daer aen thuijs ende erve van Joos Maes noort scheenenstraate ende streckende achterwaerts tot s'heerenstraate

Deze vermeldingen lijken echter betrekking te hebben op het blok A 79 - A 83.