Marktplein 6

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Marktplein 6 ligt aan het Marktplein te Sint Anna ter Muiden, op perceel A 82. Het is na 1832 afgesplitst van Het Stadswapen.

Marktplein7-9.jpg


Not Koksma

25.3.1892 Levinus, Pieter, Mattheus en Izaak de Bruijne verkopen openbaar een hofstede te Sluis en verschillende percelen land, daaronder

  • Dertiende perceel: een dubbel woonhuis met erf en tuin te St Anne aan de Markt; G 82, huis groot 54 ca; G 83 huis en erf groot 1 are 50 ca en G 84 tuin groot 5 are 40 ca.; perceel belast met grondrente tbv de gemeente. Verpacht aan Jacobus Leonardus Sprenger, kleermaker wonende te Sluis.


Het onroerend goed hoort tot de nalatenschap van Jacob de Bruijne in leven landbouwer te Westcapelle waar hij 20.1.1892 is overleden.
Hij had perceel 12 bij erfenis van zijn vader Pieter de Bruijne bij verdeling voor not Schout dd 9.8.1850. De percelen 10, 11 en 13 bij erfenis van zijn zuster Kornelia de Bruijne bij verdeling voor not Schout dd 18.3.1858.
Perceel 13 aan Marius Adriaan Visser, landbouwersknecht wonende te Sluis.

Not Koksma

4.11.1892 Marius Adriaan Visser te St Anne, verkoopt aan Pieter Bodderij werkman te St Anne een huis met erf G 82, groot 54 ca; met a het daaraan grenzend zuidelijk deel groot 65 ca van een woonhuis met erf, G 83 groot geheel 1 are 50 ca; en b het achter dit gedeelte woonhuis en het gemelde perceel G 82 gelegen en daaraan grenzende gedeelte groot ca 2 aren 8 ca tuin, G 84 ter geheele grootte van 5 aren 40 ca., alzoo te samen het gezegde perceel nr 82 en de zuidelijke deelen der perceelen 83 en 84 groot ca 3 aren 27 ca.; met grondrente aan de gemeente. Verkoper kocht het goed openbaar van wijlen Jacob de Bruijne te Westcapelle voor mij not dd 25.3./8.4.1892.


Not James

27.12.1907 [A 83, 84] Pieter Bodderij werkman te St Anne verkoopt aan Hubregt Jannis de Bert, slager en stroodekker te St Anne, een woonhuis met tuin te St Anne aan het Plein, nr G 494 groot 3 aren 72 ca. met een cheins aan de gemeente. Door de verkoper verkregen door koop dd 4.11.1892 voor not Koksma.


Marktplein5-7.jpg