Lieven van Rentergem eerste huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Lieven van Rentergem eerste huis lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

12 september 1645:

 • aan Lieven van Rentergem tweede huis
 • t huijs van mr Willem van Bruijninge ande noortsijde
 • t huijs ende erve van Jan Standaert ende Jan Geertsen ande zuudsijde,
 • achterwaerts streckende totte huijse ende erve van de erfgenamen Stoels.

8 september 1648:

 • aan Lieven van Rentergem tweede huis
 • t huijs van mr Willem van Bruijninge ande noortsijde
 • t huijs van Jan Geersen, ande zuudsijde
 • achterwaerts streckende tot de huijse ende erve van de erfgenamen van Stoels daer jegenwoordigh inne woont de comparante;

Eigenaren

 • Op 12 september 1645: Lieven van Rentergem (onderpand).
 • Tot 8 september 1648: Cathalijntje Pauwels wed. van Lieven van Rentergem.
 • Vanaf 8 september 1648: Hermanus Claijsen koopman tot Middelburg.

Bewoners

 • Op 12 september 1645: Lieven van Rentergem.

Vermeldingen

 • 12 september 1645: comp Lieven van Rentergem inwoonder alhier, verklaart schuldig te wesen aen Jaques Taespil woonende tot Sluijs 25 pond vlms over geleend geld... als borg twee huijsen staende binnen deser stede ande westsijde van de ... [ni] strate nevens malkanderen met eene erve tusschen beijden t huijs van mr Willem van Bruijninge ande noortsijde t huijs ende erve van Jan Standaert ende Jan Geertsen ande zuudsijde, achterwaerts streckende totte huijse ende erve van de erfgenamen Stoels, t eene bewoont wordende bij den comparant selfs ende t andere bij Pieter Ebbelinck...
 • 8 september 1648:comp Cathalijntje Pauwels wed van Lieven van Rentergem, geassisteert met Pieter Mortiers stadsbode en haar voogd, verkoopt aan Hermanus Claijsen coopman tot Middelburg, twee huisen staende op de grond der kercke deser stede competerende ande westsijde van de strate nevens malkanderen metten erve tusschen beijde, t huijs van mr Willem van Bruijninge ande noortsijde t huijs van Jan Geersen, ande zuudsijde achterwaerts streckende tot de huijse ende erve van de erfgenamen van Stoels daer jegenwoordigh inne woont de comparante; ende tander Pieter Ebbelinck zijnde belast met 12 sch 6 groten sjaars over de chijns van de erve daer se op staen int geheel groot zijnde 75 roeden...

Bronnen