Lauwereijns Zoetaert hofstede

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Lauwereijns Zoetaert hofstede lag in Sint Anna ter Muiden. Vermoedelijk lag het op de locatie van de latere percelen A 68, A 69 en het oostelijke deel van A 70.

Ligging

21 augustus 1567:

 • een huus met ontrent 2 lijnen lants
 • ligghende zuudoost vander kercke
 • ande zuudzyde van st anne strate jeghens heer Remeeus Rogghe
 • den zelven Lauwereyns ande oostzyde ende zuudzyde
 • ende d’erve vande kercke ande westzyde

Vermeldingen

RAZvl 471

 • 21 augustus 1567:
  Scepenen waren met de bailliu Adriaen de Brune aldaer Pr Wms als ontfanger van St Anne kercke wett pande op Lauwereyns Zoetaert een huus met ontrent 2 lijnen lants ligghende zuudoost vander kercke ande zuudzyde van st anne strate onlancx ghecocht by Lauwereyns Zoetaert jeghens heer Remeeus Rogghe den zelven Lauwereyns ande oostzyde ende zuudzyde ende d’erve vande kercke ande westzyde omme daermee te verhaelen eene rente van 7 sch 2 gr pachte vande jare 64 en 65 daer den voors Pr Wms zynen eedt toe dede...
  21 ougst 1567
 • 9 oktober 1567:
  Comp Pr Wms als ontfanger van St Anne kercke ende verboodt aldaer te wette op Lauwereyns Zoetaert een huus met ontrent twee lijnen landts ligghende zuudoost van der kercke ande zuudtzyde van st anna strate onlancx ghecocht by Lauwereyns Zoetaert jeghens heer Remeeus Rogghe den zelven Lauwereyns ande oostz: ende zuudtzyde ende d’erve vander kercke ande westzyde ome te verhalen eene rente van 7 sch 2 gr sjaers verachtert vande jaren 64 ende 65...
  9 octobre 1567
 • 4 december 1567: Scepenen ende bailliu waren aldaer Pr Wms als ontf van St Anne kercke... op tfaict vanden ofghewonnen parceelen ende ervachtichede ghestelt was inde actuele possessie ende ghebruucksamhede van een huus met ontrent twee lynen landts ligghende zuudoost van der kercke ande zuudtzyde van St Anna strate onlancx ghecocht by Lauwereijns Zoetaert jeghens heer Remeeus Cogge [sic] de zelve Lauwereijns ande oostzyde ende zuudtzyde ende derve vanden voorn kercke ande westzyde. Ende aldaer was de voorn ontf Pr Wms tvoors huus etc wett geconsenteert te moghen verhueren ende doen bewuenen als die afghewonnen hebbende op Lauwereijns Zoetaert ofte opden ghenen diet aen hem trect over eene rente van 7 sch 2 gr tsjaers verachtert van twee jaeren, te wetene vande jaere 64 en 65 volghende zeker ltre van pandinghe ende ofwinninghe... 4 dec 1567
 • 4 december 1567:
  Scepenen ende bailliu waren aldaer Pr Wms als ontf van St Anne kercke wettelicke pande op Lauwereijns Zoetaert... een hus met ontrent twee lynen landts ligghende zuudoost van der kercke ande zuudzyde van St Anne str onlancx ghecocht by Lauwereijns Zoetaert jeghens de heer Remeeus Cogghe de zelve Lauwereijns ande oostzyde ende zuudtzyde ende derve van den voorn kercke ande westzyde, omme daeranne te verhalene eene rente van 7 sch2 gr etc Ende aldaer zo was hem tvoors huus metgs de voorschr twee lynen landts wett in handen ghestelt... 4 dec 1567


Bronnen