Jaques van Pamele tweede huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jaques van Pamele tweede huis lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

4 november 1648:

Eigenaren

  • Voor 1648: Jaques van Pamele.
  • Tot 4 november 1648: Jan Bocque X Marije Petit (helft).
  • Pieter Chieux stadtsschoolmeester

Vermeldingen

  • 4 november 1648:

comp Jan Bocque ingesetene deser stede ende Marije Petijt sijne huisvrouwe verkopen aan mr Pieter Chieux stadtsschoolmeester de helft van t gebouw etc van t sterfhuijs van Jaques van Pamele, d’ander helft competeert afgeschut ende gesepareert is tusschen beijde met plancken, staende op chijnsgrond van dese stede, ande westsijde van de plaetse de voors helft van de sterfhuijse van de voorn van Pamele, ande zuudsijde de utwech van de hofstede van Nicolaes Chieux te vooren Jaques van Pamele, ende de stadssmitse, ande noortsijde ande sheerenstrate genaempt corte ommeganck, ande westsijde gelijck deselve jegenwoordigh gestaen ende gelegen is met al datter met ende nagelvast aen is [...] onderpand huis etc staende binnen deser stede op de grond van de weduwe Anthonis de Ceuninck daer de comparanten jegenwoordigh inne woonen staende tegen t staeghtjen van den Corte Ommeganck zijnde aen alle zijden geabouteert ande erve van de voorn wed de Ceuninck hun competerende bij mangelinge [= ruil] gedaen jegens Jaques Hallinck voor een ander huijseken daer Claes Schoolmeester nu in woont, ende dat hij van de voors Hallinck heeft gekocht gehadt...

Bronnen