Jaques van Pamele huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jaques van Pamele huis lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

1 augustus 1648:

  • eene stallinge ende coteragie
  • staende ande westsijde tegen t huijs toebehoorende Marcus in Bona ende Jan van Sandijck daer de overledene in gestorven is,
  • mitsgaders oock de bacqueete staende bij sonderlingh ande zuydsijde van de voors huijsinge,
  • staende de voornoemde stallinge coteragie ende bacqueete op de gronde van de voorn In Bona ende Jan van Zandijck.

Eigenaren

  • Tot 1 augustus 1648: Francijntje Blanckaert wed van Jaques van Pamele, Bartholomeus Pauwels X Jaquemijntje fa Jaques van Pamele en de minderjarige wezen van Jaques van Pamele X Janneke Allevoet.
  • Vanaf 1 augustus 1648: Nicolaes Cieux, schepen van Sint Anna ter Muiden.

Vermeldingen

  • 1 aug 1648: comp Francijntje Blanckaert wed van Jaques van Pamele, overleden binnen deser stede, voorts Bartholomeus Pauwels in huw hebbende Jaquemijntje fa Jaques van Pamele voorn ende de selve Bartholomeus Pauwels met Franchois Verstrate als apparente voochden van de minderjarige wesen van de voorn Jaques van Pamele geprocureert bij Janneke Allevoet verkopen aan Nicolaes Cieux schepen deser stede eene stallinge ende coteragie staende ande westsijde tegen t huijs toebehoorende Marcus in Bona ende Jan van Sandijck daer de overledene in gestorven is, mitsgaders oock de bacqueete staende bij sonderlingh ande zuydsijde van de voors huijsinge, staende de voornoemde stallinge coteragie ende bacqueete op de gronde van de voorn In Bona ende Jan van Zandijck... voorts over ande aceptant tgebruijck van de voors huijse mitsgaders de baten van lande bij de voors Jaques van Pamele gebruijckt geweest zijnde, bestaende in ontrent een of tweeenvijftig gemeten landts in eijgendom toebehoorende verscheijde persoonen, namentlijck de voorn In Bona, ende Vande Zandijck de heer Dennebrouck de heer de Bloijs de wed van Marten Maertens, de kercke van Sluijs, liggende in verscheijde polders binnen dese schependomme ende St Anne ten Vrije...

Bronnen