Jan van Langhevoorde huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Ga naar: navigatie, zoeken

Jan van Langhevoorde huis lag in Sint Anna ter Muiden, mogelijk op de locatie van de latere percelen A 50, A 51, A 52, A 53 en/of A 54.

Vermeldingen

Ommeloper 1577

  • [marge] ontbladere vidua Jan Frans
    Jan van Langhevoorde bij cheijnse als vooren ande oostsijde naerst suuthende daeran een huijs metter erfve mette suutzijde an Jan van Stae voorschr: booghaerdeken streckende metten oosthende ande hoochstrate, ende es t’huus daer Jan Frans de Jonghe dese werelt overleet,
    42 roeden