Jan de Croesere huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jan de Croesere huis stond in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

8 juli 1654:

  • 7 gem 50 roeden lants in de wateringe van Greveninge daer op staet de huijsinge ende wooninge
  • streckende van den suijden aen de Greveningedijck
  • van den westen t lant van d hoirs van wijlent vrouw Johanna van Noorden lant van Marcus ImBona
  • ende ten westen den corten ommeganck

Eigenaren

  • Voor 1654: Jan de Croesere.
  • Tot 8 juli 1654: Kinderen van Jan de Croesere, waaronder Christiaen de Croesere heer van Uytentuijn Dunenbreucq en Hendrick de Croesere.
  • Vanaf 8 juli 1654: Jaques van Uxeem.

Vermeldingen

8 julij 1654:comp Christiaen de Croesere heer van Autentuijn Dunenbreucq als voogt van de onbejaarde kinderen van Jan de Croesere sijne broeders en susters, beneffens Hendrick de Croesere sijne broeder ende mede voogt... verkopen aan Jaques van Uxeem onse medebroeder in wette, 7 gem 50 roeden lants in de wateringe van Greveninge daer op staet de huijsinge ende wooninge jegenwoordig bij den acceptant bewoont worden sijnde alle weije ... partije streckende van den suijden aen de Greveningedijck van den westen t lant van d hoirs van wijlent vrouw Johanna van Noorden lant van Marcus ImBona ende ten westen den corten ommeganck ende sijnde de vergifte parthije deel van 33 lijnen 52 roeden dan off het surplus competerrt den heer compt: ende consorten...

Bronnen