Jan Francois Hennequin hofstede

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jan Francois Hennequin hofstede lag bij Sint Anna ter Muiden.

Ligging

9 april 1716:

  • dhelft in een hofstede bij de compten werdende bewoont,
  • met de helft van 15 gem soo weije boomgaert als saeijlant onder de selve hofstede horende,
  • met nog dhelft in 17 gem landt sijnde het gedemolierde fort van Isabelle

Eigenaren

  • Op 9 april 1716: Jan Francois Hennequin X Johanna Caluwe (1/2); Johanna en Pieter Bellinck (1/2).

Vermeldingen

RAZvl 478

  • 9.4.1716:
    comp Jan Francois Hennequin en Johanna Caluwe sijn huisvr beijde alhier woonachtig verklaren schuldig te wesen aan Joris de Mil mede alhier woonachtig, als voogd van de twee minderj wesen Johanna en Pieter Bellinck, kinderen van wt Bartholomeus Bellinck in eerder huw verwekt bij wt Johanna Pauwels... een somme van 400 ponden vlms reste van 600 ponden spruijtende over de contante penningen de selve wesen competerende wegens haer moederlijke erffenisse, als tgeene haer van der selver oud oom ende moeije sijn aenbestorven volgens de inventaris overgebracht ter weeskamer alhier op den 9 december 1713 door de tweede comparante als wed vande selven Bartholomeus Bellinck, als sijnde de resterende 200 ponden door de compten aan de acceptant voldaen... tegen 5 procent sjaers...
    onderpand dhelft in een hofstede bij de compten werdende bewoont, met de helft van 15 gem soo weije boomgaert als saeijlant onder de selve hofstede horende, met nog dhelft in 17 gem landt sijnde het gedemolierde fort van Isabelle, competerende de andere helft soo van de voorseijde hofstede als landereien aen de voors weesen...

Bronnen