Jacques Nachtegaele huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jacques Nachtegaele huis lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

8 november 1668:

  • seker huijsken op 16 roeden chijnsgront
  • de stede van St Anne toebehoorende
  • aen de westsijde van de stapsteendijck

Eigenaren

  • Tot 8 november 1668: Jacques Nachtegaele.
  • Vanaf 8 november 1668: Bernaert de Bever.

Vermeldingen

  • 8 november 1668* [in marge: siet dese noch achter op fol: 91 vo] Jacques Nachtegaele verklaart verkocht te hebben aen Beernaert de Bever seker huijsken op 16 roeden chijnsgront de stede van St Anne toebehoorende aen de westsijde van de stapsteendijck belast met 100 grt cappitael ten profijte van den gemeenen armen ende 5 groten van ieder roe bij jaere van chijnse welcke vercoopinge is geschiet vor de armen 4 schell: ende van principale coope de somme van 20 ponden vlms eens, boven de voorn 100 grvlms cappitael...

Bronnen