Jacomijntje van den Broucke land

Uit Sint Anna ter Muiden
Ga naar: navigatie, zoeken

Jacomijntje van den Broucke land lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

23 juni 1670:

  • een hoffken groot 62½ roede landts
  • gelegen achter thuijs wt: toegecomen hebbende Jacques Cane ende mr Adriaen Jordaens
  • staende op den oosthouck ende westzijde van de Antwerpstraete deser stede,
  • sijnde tselven hoofken gecant west jegens de erve van t selver huijs
  • zuijt jegens d’Antwerpstraete
  • oost ande waterput deser stede
  • ende noort jegens gelijck 62 ½ roe sijnde mede hoff gecocht bij Willem van Wellen

Eigenaren

  • Tot 23 juni 1670: Jacomijntje van den Broucke.
  • Vanaf 23 juni 1670: Joannes Lowijssen.

Bronnen