Guilliaume Luijer huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Guilliaume Luijer huis lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

19 september 1641:

  • een huyseken ende cheijnserve metten stalleke
  • staende en gelegen in de Corte Ommeganck
  • achter het schepenhuys

25 maart 1655:

Eigenaren

  • Tot 19 september 1641: Mayken de Wale wed. Guilliaume Luijer te Cadsant.
  • Vanaf 19 september 1641: Pieter Chieux.
  • Op 25 maart 1655: Pieter Chieux X Francijken Logiers (onderpand).

Vermeldingen

  • 19 sept 1641: comp Mayken de Wale wed van Guillaume Luijer, woonende in Cadsant geassisteert met Br Jaques Hallinck haren bijstaande voochd in desen ... verkoopt aan Pieter Chieux, inwoonder deser stede, een huyseken ende cheijnserve metten stalleke staende en gelegen in de Corte Ommeganck achter het schepenhuys, zoo het jegenwoordich afgepaelt is ende gebruyct wordt bij Jan van de Driessche
  • 25 maert 1655: comp Pieter Chieux ende Francijnken Logiers sijne huisvr verklaren schuldig te zijn aan de wed van Maerten Jordaens de somme van 100 ponden vlms... geleend geld door handen van do: Abraham Wilsens die daer van oock hadde gegeven sijne particuliere obligatie... onderpand hemlieden huijs ende wooninge staende aende oostsijde van de plaetse deser stede op den houck van de strate geseyt den corten ommeganck gelijk tselven jegenwoordig bij henlieden gebruict ende bewoont wordt, voorts de nombre van 5 gem 38 roeden lants hemlieden competerende als cooper van Maerten Bruinsteen liggende binnen dese schependomme nevens Sluijs oost suijt oost van de kercke buijten wateringe in den Brugschen polder ende is een stuck aende westsijde ende op het noorthende crom ende ende sijn twee cromme stryngen tusschen ... [n.i.] breeder gedesigneert ende geabouteert bij den nieuwe leger ofte mate dan off gedaen door Anthonij Messiaens lantmeter in den maent dec 1654...

Bronnen