Guilliame de Rijcke huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Guilliame de Rijcke huis lag in Sint Anna ter Muiden op de percelen A 74 en A 75 .

Ligging

1 april 1681:

Eigenaren

  • Op 1 april 1681: Erfgenamen van Guilliame de Rijcke X Francijntje Landsheere.
  • Vanaf 1 april 1681: Kerk van Sint Anna ter Muiden

Vermeldingen

  • 1 april 1681: comp Jacob Hallynck als in huw hebbende Cornelia de Rijcke mitsgaders bij de verdere erfgenamen van wijlent de wed van Guiljame de Rijcke etc als voren...een huijs staende aen de oostzijde van de plaetse deser stede thuijs ende erve van Francoijs Coolen aen de zuijtzijde thuijs van de gemeene gebruijkers te vooren den comparant in sijne qualiteijt aende noortzijde achterwaerts streckende teghen de erve van Francoijs Coolen voorn...

Bronnen