Diaconiehuis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het diaconiehuis is een huis van de diaconie te Sint Anna ter Muiden.

Ligging

21 november 1708:

  • een huijs met sijn stallinge
  • staende aende suijtwestsijde van de St Annastrate welcke loopt na het Pas,
  • op cheijnsgront tot 2 guldens

Eigenaren

Vermeldingen

  • 21 november 1708:
    comp Mattheus Fagels als adm: diacon van de armen van St Anne... verkoopt aan Jan van den Ameele een huijs met sijn stallinge staende aende suijtwestsijde van de St Annastrate welcke loopt na het Pas, op cheijnsgront tot 2 guldens jaarlijks aan de voorn stadt, sijnde onder de chijns begrepen seeckere een gemet en half, lopende suijtwaarts op, waar mede dese erve volgens acte van 4 oct 1690 is vergroot... coop is geschiet voor 34 ponden 1 schll vlms, te betalen met 10 ponden vlms contant, de rest tegen 5 procent...
    competerende de gemelte diaconie de voors huijs bij aanneminge van de weese van wt Pieter Hennekeij en Matie van den Ameele...1

Bronnen

1. ^  Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 478