Cornelis van Vianen huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Cornelis van Vianen huis lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

10 mei 1665:

  • seker huisken met de schuijre ende backeete ende alle de plantage staende op seijns ofte pacht landt
  • mitsgaders van het gebruijck ende pacht van de helft van een parthije weije daer van de ander helft in pacht heeft Bartelmeeus Pauwels

Eigenaren

  • Tot 10 mei 1665: Cornelis van Vianen X Janneken van den Abeele.
  • Vanaf 10 mei 1665: Benjamin van Massenhove.

Vermeldingen

  • 10 meij 1665: comp Cornelis van Vijane ende Janneken van den Abeele sijne huisvr verkopen aan Benjamin fs over den welcken den selven sijnen vader Maerten van Massenhove ten desen present ende de gifte accepterende van seker huisken met de schuijre ende backeete ende alle de plantage staende op seijns ofte pacht landt... mitsgaders van het gebruijck ende pacht van de helft van een parthije weije daer van de ander helft in pacht heeft Bartelmeeus Pauwels... voor de somme van 700 carolijguldens eens, waarvan den vercooper bekende voldaan te sijn , ende bovendien noch eenen dubbelden ducaet voor de vrouwe ende noch tien schellingen voor den armen...

Bronnen