Consistorie

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een consistorie is een vergaderruimte van de kerkenraad. De predikant kwam er regelmatig samen met de ouderlingen en diakenen om de lopende zaken die de kerk betroffen te bespreken. Daarvan werd verslag gedaan in de acta ofwel de kerkenraadsnotulen. Voor St. Anna ter Muiden zijn deze bewaard gebleven vanaf 1627.

Boven de toegang van de kerk naar de consistorie hangt een bord met daarop: Consistorie 1728. Aangezien het kerkje is aangebouwd in 1653 lijkt het erop dat de consistorie in 1728 is vernieuwd.

Boven de deur naar het keukentje en de wc hangt een bord met de naam van klokkenist J.W. Kommers en daarnaast zijn foto.


Consistorie kerk St Anne s.jpg


Hieronder de buitendeur van de consistorie. Het zal vroeger ook een gevreesde ingang geweest zijn, omdat degene die voor de kerkeraad moest verschijnen wegens wangedrag hierdoor naar binnen moest. In de acta komt zeer regelmatig een aantekening als deze voor:

  • 16 oktober 1711: Heeft Jacob van der Straten binnengestaan en leetschap [berouw] betoont van de gegeven ergernisse. Weer toegelaten [tot het Avondmaal].


Ingang consistorie met put x.jpg


Doorkijk kerk St Anne s.jpg