Bernard de Bevere huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bernard de Bevere huis lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

23 april 1671:

  • seker huijs en gevolge van dien
  • staende op chijns gront
  • op de zuijtwestsijde van St Annestraete die loopt naar t groote pas

Eigenaren

  • Tot 23 april 1671: Bernard de Bevere te Bewestereede.
  • Vanaf 23 april 1671: Pieter van de Putte.

Vermeldingen

  • 23 april 1671: comp Bernard de Bevere jegenwoordich woonende in bewestereede verkoopt aan Pieter van de Putte seker huijs en gevolge van dien staende op chijns gront op de zuijtwestsijde van St Annestraete die loopt naar t groote pas... voor de somme van 31 ponden 8 schell: en 4 grootten vlms... waervan de cooper belooft te betaelen contant 14 ponden 15 schell vlms; mitsgaders soo verclaerde den comparant tot voldoen: vande geheele coopsomme noch sijne laste te nemen de somme van 100 carolijguldens waer mede tselve huijs belast is aende aermen deser stede verbindende den acceptant voor de voldoeninge van desselve 100 carolijguldens ten ontlastinge van den acceptant sijn persoon en goet en specialicx tselve huijs ende gevolge vandien sijnde belast met 6 schell 8 gr cijns rente sjaers waervan de verloopen bij den comparant sijn gesuijvert desen 23. April 1671: was onderschreven Pieter van der Straete, Laureijns van der Clooster.

Bronnnen