Bartholomeus Pauwels hofstede

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bartholomeus Pauwels hofstede lag in Sint Anna ter Muiden. Het is de huidige hofstede Jonkvrouw Geilstraat 3.

Ligging

10 juni 1679:

 • hofstede bestaende in huijs, schuijre, stallinghe, brauwerij, duijvecot, boomgaert
 • gelegen op St Anne op den gront ende erve aencommende Jacob Negeman tot Sluijs

2 november 1679:

 • 8 gem 28 roeden lants in de Brixpolder soo weije als saeijlant

Eigenaren

 • Voor 1679: Bartholomeus Pauwels.
 • Tot 25 april 1679: Pieter, Jacomijntje ende Janneken Pauwels wezen van Bartholomeus Pauwels, Maria van Overschelde weduwe van den selve Bartls Pauwels
 • Vanaf 25 april 1679: Hendrick van Hecke (geregistreerd 10 juni 1679).

Land

 • Pr Wittoge.
 • Lieven de Vos ende Maijke Wittooge
 • Janneken Louwers wed van Jan Gabrechts
 • Ipo Sixtus
 • Tot 2 november 1679: Jacob Negeman tot Sluis wed. Elisabeth Sixtus (dr. Ipo) en Jacobus Sixtus koopman tot Rotterdam
 • Vanaf 2 november 1679: Hendrick van Hecke

Vermeldingen

 • 10 junij 1679: comp Jacob de Mol ende Baudewijn Scheers voogden van Pieter, Jacomijntje ende Janneken Pauwels wesen van Bartholomeus Pauwels overleden op St. Anne; item Maria van Overschelde weduwe van den selve Bartls Pauwels over haer selfs als over haer kint ter saeke naers machtich benevens de voorn voogden bij apostille op request in date den achtien deser; voorts Michiel van de Woestijne in huwelijk met Maria Pauwels dochter van de overleden Barthls Pauwels; item Bertel ende Johannes Pauwels kinderen van voorn Barthels Pauwels haer selfs sijnde bij comparanten oude van beth dan 25 jaeren... welcke comparanten verklaerden met den stocke vercocht te hebben op 25 april 1679 aan Hendrick van Hecke een hofstede bestaende in huijs, schuijre, stallinghe, brauwerij, duijvecot, boomgaert gelegen op St Anne op den gront ende erve aencommende Jacob Negeman tot Sluijs
 • 2 november 1679: comp Jacob Negeman woonende tot Sluijs als in huwelijck gehad hebbende Elisabeth Sixtus ende sulx mede-erfgenamen ten sterfhuise van mr Ipo Sixtus verkopen aan Hendrik van Hecke schepen deser stede 8 gem 28 roeden lants in de Brixpolder soo weije als saeijlant... voor date gebruijct geweest bij Barthls Pauwels sijnde deselve lande den comparant aengecavelt jegens sijne medeerfgenamen uijt den sterfhuijse van sijn overleden huisvrs vader Ipo Sixtus die de selve hadde van Janneken Louwers wed van Jan Gabrechts sijnde gecommen van Lieven de Vos ende Maijke Wittooge sijne huisvr die daer in gerecht waren bij overlijden van Pr Wittoge...
 • 2 november 1679: comp Jacobus Sixtus coopman tot Rotterdam ende jegenwoordigh alhier verkoopt aan Hendrijck van Hecke schepen deser stede 2 gem 283 roeden landts int gebruic van wijlent Barthls Pauwels gecommen uit den sterfhuise van des compts: vader wt mr Ipo Sixtus ende daervoren gecommen van Lieven de Vos ende Maijken Wittoge sijne huisvr in eene meerdere partie tsamen uitmakende ontrent tusschen de 11 en 12 gem daer van de acceptant oock heden erfenisse heeft ontvangen van Jacob Negeman, gelegen in de Brixpolder

Bronnen