Anthonis de Keuninck hofstede: verschil tussen versies

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 14: Regel 14:
 
* suijden den peerdeput  
 
* suijden den peerdeput  
 
* ende van westen d’erve van Francoijs Coolen
 
* ende van westen d’erve van Francoijs Coolen
 +
13 juli 1729:
 +
* een hofstede bestaende in huijs, stalling, bacqueete...
 +
* staende op [ni] roeden chijnsgrond die men gelt aen dese stede tot 8 schel en 4 grooten jaerl,
 +
* west van voren op het pleijn of plaetse,
 +
* oost van agter tegen de navolgende partije lants,
 +
* zuijt tegen de stats schoole
 +
* en noort tegens de stats strate genaemt den korten ommeganck loopende na vrouw Geijle
 
19 mei 1739:
 
19 mei 1739:
 
* een hofstede staende op [ni] roen chijnsgront waar voor men gelt aen dese stadt tot 8 schell en 4 gr vlms jaerlijx,  
 
* een hofstede staende op [ni] roen chijnsgront waar voor men gelt aen dese stadt tot 8 schell en 4 gr vlms jaerlijx,  
Regel 34: Regel 41:
 
* 27 jan 1681: comp Gillis Haex die verklaart schuldig te wezen aan Jacob van Uxeem eenijge naegelaeten soone van wijlent burgemr Jacob van Uxeem overleden alhier ter stede, met voogd Pieter van der Straete... accepteren de somme van 40 ponden vlms over geleende gelde tegen 5%... onderpand een parthije saeijlant groot 1 gem 97 roeden landts in de polder geseijt het Maneschijn abouterende noortoost de erve van de wed van David Maertinet, t lant van de erfgenamen van dhr Wouter Hendricx aende noortsijde den Grevelijnxen dijck aende zuijtoost sijde achterwaerts streckende tot de nieuw gescheurde weije toebehoorende [ni]...
 
* 27 jan 1681: comp Gillis Haex die verklaart schuldig te wezen aan Jacob van Uxeem eenijge naegelaeten soone van wijlent burgemr Jacob van Uxeem overleden alhier ter stede, met voogd Pieter van der Straete... accepteren de somme van 40 ponden vlms over geleende gelde tegen 5%... onderpand een parthije saeijlant groot 1 gem 97 roeden landts in de polder geseijt het Maneschijn abouterende noortoost de erve van de wed van David Maertinet, t lant van de erfgenamen van dhr Wouter Hendricx aende noortsijde den Grevelijnxen dijck aende zuijtoost sijde achterwaerts streckende tot de nieuw gescheurde weije toebehoorende [ni]...
 
mitsgaders noch een woonhuijs binnen deser stede met 116 roeden hofflande daer op tselve huijs is staende abouterende van noorden t straetien lopende van St Anne naer vrouw Geile van oosten d’erve van Christienkien Losiers suijden den peerdeput ende van westen d’erve van Francoijs Coolen...
 
mitsgaders noch een woonhuijs binnen deser stede met 116 roeden hofflande daer op tselve huijs is staende abouterende van noorden t straetien lopende van St Anne naer vrouw Geile van oosten d’erve van Christienkien Losiers suijden den peerdeput ende van westen d’erve van Francoijs Coolen...
 +
===RAZvl 478===
 +
* 13.7.1729:<br>comp Jacobus de Nuet in huw met Magdalena Hernij te vooren wed Jannis vd Kerkhove in sijn leven borgemr deser stede, hebben verkocht aan Maerten, Jannis en Pieter van de Kerkhove alle drij meerderjarige kinderen van de voors Magdalena Hernij en wt Jannis vd Kerkhove, welke sijn accepterende o.a.<br>laest van de helft van een hofstede bestaende in huijs, stalling, bacqueete... staende op [ni] roeden chijnsgrond die men gelt aen dese stede tot 8 schel en 4 grooten jaerl, west van voren op het pleijn of plaetse, oost van agter tegen de navolgende partije lants, zuijt tegen de stats schoole en noort tegens de stats strate genaemt den korten ommeganck loopende na vrouw Geijle;
 
===RAZvl 474===
 
===RAZvl 474===
 
* 19 meij 1739*<br>comp Maerten van de Kerkhove, procureur deser vierschaere, woonende tot Sluijs, en sijn huisvr juffrouw Adriana Catharina de Broekert...<br>item monsier Pieter van de Kerkhove, mede wonende tot Sluijs, ... verklaarden schuldig te wesen aan Corijn van Couwenhove, wonende binnen Sluijs... 166 ponden 13 schell 4 grooten vlms... tegen 5% sjaers...<br>onderpand o.a. een hofstede staende op [ni] roen chijnsgront waar voor men gelt aen dese stadt tot 8 schell en 4 gr vlms jaerlijx, west van vooren op het pleijn of plaetse, oost van agteren tegen de navolgende partije lants, zuyt tegens de stads schoole, en noort tegen de stads straete genaemt den korten ommegank, lopende na de vrouwe Geile
 
* 19 meij 1739*<br>comp Maerten van de Kerkhove, procureur deser vierschaere, woonende tot Sluijs, en sijn huisvr juffrouw Adriana Catharina de Broekert...<br>item monsier Pieter van de Kerkhove, mede wonende tot Sluijs, ... verklaarden schuldig te wesen aan Corijn van Couwenhove, wonende binnen Sluijs... 166 ponden 13 schell 4 grooten vlms... tegen 5% sjaers...<br>onderpand o.a. een hofstede staende op [ni] roen chijnsgront waar voor men gelt aen dese stadt tot 8 schell en 4 gr vlms jaerlijx, west van vooren op het pleijn of plaetse, oost van agteren tegen de navolgende partije lants, zuyt tegens de stads schoole, en noort tegen de stads straete genaemt den korten ommegank, lopende na de vrouwe Geile
Regel 40: Regel 49:
 
* RAZvl 473: {{RAZvl|inv=473}}
 
* RAZvl 473: {{RAZvl|inv=473}}
 
* RAZvl 474: {{RAZvl|inv=474}}
 
* RAZvl 474: {{RAZvl|inv=474}}
 +
* RAZvl 478: {{RAZvl|inv=478}}
 
[[Categorie:Hofstede]]
 
[[Categorie:Hofstede]]

Versie van 15 nov 2008 20:33

Anthonis de Keuninck hofstede lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

7 mei 1652:

 • in t selve begin
 • de twee hofstedekens met waterpudt dae inne leggende
 • al tusschen Jan van Dorth lant aen de oostsijde
 • Guilliaem Coolenlant aende westsijde
 • streckende metten noorteijnde aen de St Annestrate
 • ende metten zuijteijnde aende naervolgende parcheel ende aende stede waterpudt

27 januari 1681:

13 juli 1729:

 • een hofstede bestaende in huijs, stalling, bacqueete...
 • staende op [ni] roeden chijnsgrond die men gelt aen dese stede tot 8 schel en 4 grooten jaerl,
 • west van voren op het pleijn of plaetse,
 • oost van agter tegen de navolgende partije lants,
 • zuijt tegen de stats schoole
 • en noort tegens de stats strate genaemt den korten ommeganck loopende na vrouw Geijle

19 mei 1739:

 • een hofstede staende op [ni] roen chijnsgront waar voor men gelt aen dese stadt tot 8 schell en 4 gr vlms jaerlijx,
 • west van vooren op het pleijn of plaetse,
 • oost van agteren tegen de navolgende partije lants,
 • zuyt tegens de stads schoole,
 • en noort tegen de stads straete genaemt den korten ommegank, lopende na de vrouwe Geile

Eigenaren

 • Voor 1652: Anthonis de Keuninck.
 • Tot 7 mei 1652: Kinderen van wijlen Antheunis de Cueninck: Francois Dullaert wed. Catelijne Cuninck, Jan de Bruijne wednr Francijnken Ceuninck, Pieter de Ceuninck, Jaques de Ceuninck, de weesen Franc: Dullaert, de kinderen Jan de Bruijne, kinderen Joos de Roo wed. Mayken de Ceuninck.
 • Vanaf 7 mei 1652: Maerten Jordaens.
 • Op 27 januari 1681: Gillis Haex.
 • Op 19 mei 1739: Maerten van de Kerkhove, procureur deser vierschaere, woonende tot Sluijs X Adriana Catharina de Broekert; Pieter van de Kerkhove

Vermeldingen

Ommeloper 1577

 • [marge] ontbladere Pieter Zoetaert
  De selve [Lauwereins Zoetaert] over de selve ande oostsijde daeran een viercant sticxken lants opt westhende crom met eenen pit daer inne ligghende, mette noortzijde an Sint Anne strate ghemeten als vooren streckende metten oosthende an sijn naervolghende hofstede,
  - 1 lijne 32 roeden

RAZvl 472

 • 7 mei 1652:Item soo liggets west daerbij in t selve begin 1 lijne 16 roeden lants sijnde de twee hofstedekens met waterpudt dae inne leggende al tusschen Jan van Dorth lant aen de oostsijde Guilliaem Coolenlant aende westsijde streckende metten noorteijnde aen de St Annestrate ende metten zuijteijnde aende naervolgende parcheel ende aende stede waterpudt valet als vooren 1 lijne 16 roeden

RAZvl 473

 • 27 jan 1681: comp Gillis Haex die verklaart schuldig te wezen aan Jacob van Uxeem eenijge naegelaeten soone van wijlent burgemr Jacob van Uxeem overleden alhier ter stede, met voogd Pieter van der Straete... accepteren de somme van 40 ponden vlms over geleende gelde tegen 5%... onderpand een parthije saeijlant groot 1 gem 97 roeden landts in de polder geseijt het Maneschijn abouterende noortoost de erve van de wed van David Maertinet, t lant van de erfgenamen van dhr Wouter Hendricx aende noortsijde den Grevelijnxen dijck aende zuijtoost sijde achterwaerts streckende tot de nieuw gescheurde weije toebehoorende [ni]...

mitsgaders noch een woonhuijs binnen deser stede met 116 roeden hofflande daer op tselve huijs is staende abouterende van noorden t straetien lopende van St Anne naer vrouw Geile van oosten d’erve van Christienkien Losiers suijden den peerdeput ende van westen d’erve van Francoijs Coolen...

RAZvl 478

 • 13.7.1729:
  comp Jacobus de Nuet in huw met Magdalena Hernij te vooren wed Jannis vd Kerkhove in sijn leven borgemr deser stede, hebben verkocht aan Maerten, Jannis en Pieter van de Kerkhove alle drij meerderjarige kinderen van de voors Magdalena Hernij en wt Jannis vd Kerkhove, welke sijn accepterende o.a.
  laest van de helft van een hofstede bestaende in huijs, stalling, bacqueete... staende op [ni] roeden chijnsgrond die men gelt aen dese stede tot 8 schel en 4 grooten jaerl, west van voren op het pleijn of plaetse, oost van agter tegen de navolgende partije lants, zuijt tegen de stats schoole en noort tegens de stats strate genaemt den korten ommeganck loopende na vrouw Geijle;

RAZvl 474

 • 19 meij 1739*
  comp Maerten van de Kerkhove, procureur deser vierschaere, woonende tot Sluijs, en sijn huisvr juffrouw Adriana Catharina de Broekert...
  item monsier Pieter van de Kerkhove, mede wonende tot Sluijs, ... verklaarden schuldig te wesen aan Corijn van Couwenhove, wonende binnen Sluijs... 166 ponden 13 schell 4 grooten vlms... tegen 5% sjaers...
  onderpand o.a. een hofstede staende op [ni] roen chijnsgront waar voor men gelt aen dese stadt tot 8 schell en 4 gr vlms jaerlijx, west van vooren op het pleijn of plaetse, oost van agteren tegen de navolgende partije lants, zuyt tegens de stads schoole, en noort tegen de stads straete genaemt den korten ommegank, lopende na de vrouwe Geile

Bronnen