A 52

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op dit perceel stond vroeger de Houten Gevel. Het vormde een geheel met A 51. Het huidige adres is Haven 1.


A52x.jpg


Eigenaren

Vermeldingen

Not Hennequin

31.7.1821

  • Johannes Le Roij verkoopt aan David Kotvis schoenmaker te Aardenburg een woonhuis met 60 ellen erve zich bestrekkende tot een breedte van 11 palmen van het gebouw loopende in eenen rechten lijn tot aan den regenbak staande in den moeshof en verder vandaar aan de noordzijde van een pad leidende mede in een regte lijn tot aan den nieuwen steenweg scheidende de voorschreven erve tegen de erve van Abraham du Burck... aan de westzijde vd Hoogstraat van ouds genaamd de Houten Gevel, palende ten noorden aan het huis en de herberg genaamd het Haasje en ten zuiden aan de stal nevens het eerstgemelde huis den verkooper competerende, welke onder deze koop niet is begrepen.

Competerende den verkooper bij successie van zijne moeder Suzanna Levina Dames wed van Pieter Le Roij...

Bronnen