A 154

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze dijk was in 1832 in bezit van dijkgraaf Pieter Naeije Iz. Het is de vroegere Krinkeldijk.


A154x.jpg


Vermeldingen

  • 1728:
  • 1832: Pieter Naeije Iz., dijkgraaf, dijk


Not vd Broeke

8.9.1800 Eerst Maria Hernij eerst wed van Izaak Naaije, overleden St Anne 19 december 1779, thans in huw met Joannes vd Ameele... Ten tweede Pieter Naaije oud 23 jr, met en benevens zijn broeder Mattheus Naaije overleden St Anne 24.10.1783, zijnde de enig nagelaten kinderen van Isaak Naaije en Maria Hernij voornoemd; en de minderjarige kinderen uit het huw met Pieter le Roij van Maria Hernij, Magdalena en Jacobus le Roij [...] verdelen de erfenis.
Nr 13 - Item een vierde part in den zogenaamde Krinkeldijk liggende tusschen de Gouverneur- en Godefroijpolder van het Boerenverdriet noordoost tot aan den zeedijk, groot 350 roeden, dus een vierde part 87 roeden.


Not Hennequin

19.1.1802 Isaac v Waaijenberg en Pieter Naeije vergunnen de eigenaren en gebruikers der landen in het onlangs bedijkte kleine paspoldertje... over welke de burger Mattheus de Bruijne in qualiteit als penningmeester van denzelven polder... accepteert den vrijen en onbelemmerden uitweg... over den zogenaamden krinkeldijk zig bestrekkende van den grave jansdijk tot aan den zeedijk van den Godefroij polder, scheidende den Burkel en Gouverneurspolder de comparanten in t gemeen competerende... tegen 15 schellingen sjaars...

Not Hennequin

9.8.1837 Maria Pieternella Naeije geass met man Daniel Crince, Magdalena Suzanna Naeije met man Abraham Verdouw en Izaac Naeije Pieterszoon verkopen aan Marie Julie Zelie van Wambeke een hofstede in de Brixiuspolder met 26 bunders 90 roeden 2 ellen, waarvan onder St Anne de secties A 107 tm 120, A 100, 102, 122, 123, 128, 131, 132, 134, 135, 140, 141, 154, 154bis, 167, 192, 193, 198, 2204, 205, 205b, 205c. [met vermelding van de verwerving van elk stuk grond]


Not Hennequin

5.7.1842 Marie Julie Zelie van Wambeke verpacht aan Jacobus Franciscus Meijsman landbouwer te St Anne, een hofstede met ruim 32 bunders land zowel onder St Anne als onder Westcapelle; onder St Anne 26 bunder 7 roeden 73 ellen, de percelen A zeven [lees: honderdzeven] tot honderdtwintig = A 107 tot 120, A 123, A 128, A 131 en 132, 141, 154, 154bis, 167, 172, 172bis, 189, 192, 199, 200, 204, 205, 205b, 205c; sectie B 29...