Kerkenraad

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente. Een kerkenraad bestaat uit de ouderlingen en de diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden. Van hun bijeenkomsten werd verslag gelegd in de kerkenraadsnotulen.

Artikelen

Op 10 maart 1661 werd een serie regels vastgesteld waaraan de kerkenraad zich moest houden 'tot goede orde in kerckelijkcke vergaderingen':

  1. Omdat deze gemeente klein is en er zich weinig problemen voordoen vergadert de kkr slecht één keer per maand op de laatste woensdag.
  2. Als er zich een onverwacht probleem voordoet, vergadert de kkr ook.
  3. Alle leden vd kkr moeten op de vergaderingen verschijnen op straffe van zes stuivers voor de armen. Het enige excuus is ziekte of afwezigheid uit de plaats.
  4. Alle zaken die hier niet kunnen worden afgehandeld, worden voorgelegd aan de classicale vergadering.
  5. De dingen die door ons besloten zijn, worden geheim gehouden `opdat van deselve geen straet mare gemaeckt en werde’.
  6. Alle besluiten en dingen die het noteren waard zijn zullen in dit boek worden opgetekend, en deze worden bij `elke reijse’ opgelezen zodat men geen afspraken vergeet.
  7. Elke bijeenkomst begint met de aanroeping van de naam Gods en eindigt met dankzegging.

Bronnen