A 103

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De percelen A 101, A 102 en A 103 langs de Nederherenweg in het 23e begin van Greveninge gingen lange tijd samen. Perceel A 103 lag deels op Statenbodem en deels op Keizersbodem. Zie voor de uitgebreide geschiedenis van de drie percelen samen A 101.

A103x.jpg


Ommeloper 1577-1719

Nu Antheunis de Cuenijnck, ende de kijnderen van Mathijs Stoet [sic] ½ & ½ , nu de weduwe ende kinderen Charles van Marivoorde bij afwinning de weduwe ende kijnderen Anth de Cuenijnck bij coope Lauwereins Zoetaert over Job Barvolt commende van vidua Willem Kempe ten suuthende daeran over dadere, streckende metten oosthende anden dijck van Grevenijnghe ende metten westhende anden nederenheerwech, 4 gem 2 lijne 72 roeden


Gebruik 1728

No 52 van de erven van Jacob de Bruijne uijt 4 gem 293R Staeten bodem 2 gem 243
Gebruiker Pieter Bellingh.

Not Hennequin

12.1.1819 Jacob Leijsenaar boereknegt te St Anne en Johannes Leijsenaar kleermaker te Zuidzande, verkopen aan Jan Theunis Voskamp: 5: 4 gem 272 roeden in het 23e begin van Greveninge;


A 103 x.jpg